Finansowanie większych inwestycji bez znacznych środków własnych obecnie bywa nieco trudne. Banki udzielają kredytów do pewnego limitu, a dofinansowania państwowe lub unijne mają swoje własne ograniczenia natury prawnej. Jeśli projekt nie wpasowuje się w pewne sztywne ramy, to niestety nie otrzyma on stosownych funduszy. Co zrobić w sytuacji, gdy mamy świetny pomysł na biznes, wiemy jak go zrealizować, a także mamy pewność jakie benefity będzie generował w przyszłości? Odpowiedzią w takim rozrachunku może być tokenizacja.

 

Zupełnie nowego znaczenia nabrał dość popularny w ostatnim czasie crowdfunding. Zagadnienie tokenizacji jest mu natomiast niezwykle bliskie. Głównym celem obydwu metod pozyskiwania funduszy jest realizacja celu przy użyciu kapitału pochodzącego od szerokiego grona inwestorów. W zamian otrzymują oni pewien pakiet benefitów zależny od osiągniętego progu inwestycyjnego tzw. capu. Na czym więc polega ewenement wykorzystania blockchainu w ramach crowdfundingu? Jak w skrócie wygląda przeprowadzanie procesu tokenizacji ICO?  Tego dowiesz się właśnie w tym artykule!

Czym w praktyce jest tokenizacja?

Tokenizacja to innowacyjna metoda zbierania kapitału dla projektów typowo technologicznych. W zasadzie jest to jedno z ciekawszych rozwiązań, które istnieje od niedawna, mowa tu około 3 lat. Jak zrozumieć możliwości, które kryją się za finansowaniem w ramach tokenizacji? Wystarczy zobrazować to na przykładzie. 

 

8,6 mln dolarów zebranych w 29 minut ze sprzedaży 82% udziałów w spółce. Właśnie w taki sposób firma Imapp zebrała fundusze na postawienie zdecentralizowanej sieci przeznaczonej do udostępniania mocy obliczeniowej. Na zasadzie tokenizacji udało się stworzyć podstawy pod superkomputer, który pozwoli analizować ogromne zbiory danych klientów i nie tylko. Tokenizacja umożliwia w relatywnie krótkim czasie pozyskanie ogromnych środków na realizację praktycznie dowolnych założeń projektowych. Rozwiązanie jest więc idealne, jeśli przedsięwzięcie nie wpisuje się w ramy klasycznego biznesu lub nie może otrzymać wymaganych pieniędzy za pośrednictwem kredytu bądź klasycznych dotacji. 

Jak wygląda Initial Coin Offering?

W przypadku ICO zbiórka nie dotyczy prawnych środków płatniczych. Wszystko odbywa się na podstawie tokena, który obraca się wokół finansowanego przedsięwzięcia. Co to oznacza? Projekty realizowane za pomocą crowdfundingu to poniekąd pożyczka. Osiągamy pewien pułap i realizujemy nasze cele bądź działa metoda zwrotna pozyskiwania kapitału, a pieniądze trafiają z powrotem do właścicieli. Jeśli uda się sfinansować projekt to dodatkowo każda z osób, która udzieliła się w zbiórce otrzymuje w zamian pakiet benefitów.

Dlaczego tokenizacja jest niezwykle opłacalna z punktu widzenia finansowania?

Rozwój popularności zastosowania technologii blockchain doprowadził do tzw. tokenizacji obrotu gospodarczego. Przekłada się to na wzrost zainteresowania tokenizacją, przez co większe firmy, a nawet startupy dostrzegają korzyści i chcą wyemitować własny token.  Emisja tokenu przez spółki pozwala uzyskać inwestorom benefity na zasadzie tzw. pierwszeństwa. W zależności od założeń projektu otrzymują oni dostęp do nowych produktów lub usług świadczonych przez spółkę na podstawie tokena użytkowego. Dla zobrazowania, mamy do czynienia z tokenizacją projektu mrożenia warzyw i owoców. Inwestor w zamian za udział w ICO otrzymuje wspomniane tokeny użytkowe, które pozwalają mu na dostęp do dodatkowej przestrzeni magazynowej bądź generują pakiet zniżek na usługi. W praktyce możliwości nie kończą się jedynie na tym. 

 

Token emitowany dzięki ICO jest jednostką wartości, który posiada taką samą wartość jak technologia bądź firma emitująca. Dzięki sprzedaży twórcy danego projektu otrzymują niezbędny kapitał. Tokeny nie są w całości puli dostępne dla inwestorów. Część pozostaje po stronie start-upu. Inwestorzy mogą wykorzystywać je jako środek spekulacyjny, który  staje się podstawą dla uprawnień związanych ze wspomnianymi wcześniej płatnościami za usługi w finansowanym projekcie, a także dostęp do konkretnych usług na zasadzie pierwszeństwa.

W jaki sposób działa finansowanie ICO?

Zasada jest prosta i podobna w pewien sposób do IPO (Initial Public Offering). Twórcy określają kwotę konieczną do realizacji przedstawionego projektu. Każdy kto przyczyni się do pomyślnej realizacji projektu otrzymuje token, który staje się nośnikiem praw inwestora do konkretnego przedsięwzięcia.  ICO wymaga jednak kilku kluczowych elementów:

  • Analiza aspektów prawnych Initial Coin Offering. Na etapie wczesnego planowanie konieczne jest, aby określić na jakich zasadach realizowany będzie zbiórka środków, aby zapewnić twórcom i inwestorom bezpieczeństwo w ramach normatywnych. Krajowe systemy prawne potrafią być bardzo dużą barierą przy pozyskiwaniu kapitału od osób trzecich. 
  • White Paper, czyli prospekt emisyjny bardzo ważny z punktu widzenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz inwestorów. Dokument opisuje wszystkie cechy przedsięwzięcia, jego cele, założenia, zasady, przewidywaną długość realizacji, a także metody finansowania itp. Dobrze przemyślany i sporządzony w sposób klarowny zwiększa szansę na pozyskanie inwestorów.
  • Skuteczny marketing, który dotrze do grupy docelowej. Właściwa promocja projektu jest bardzo ważna, gdyż co w praktyce da stworzenie dobrych założeń, jeśli nikt nie będzie miał o nich pojęcia?

 

Problemy wynikające z systemu prawa krajowego

Największe zagrożenie dla spółki sprzedającej część swoich udziałów w formie tokenizacji może spotkać się z sankcjami natury prawnej. W tym aspekcie związane jest to np. z brakiem realizacji obowiązków prospektowych. Emisja tokenów typu security, czyli jednostki charakterystycznej w przypadku praw osoby prawnej, mogłaby pociągać obowiązki prospektowe na podstawie regulacji dotyczących oferowania publicznego.

 

Tokeny posiadają niejasną kwalifikację prawną przez co w wielu krajach emisja tokenów musi być uregulowana w sposób podobny jak emisja papierów wartościowych. Komisja Nadzoru Finansowego dostrzegła problem tego typu i od niedawna prowadzi doradztwo natury prawnej i merytorycznej dla przedsięwzięć związanych z crowdfundingiem oraz tokenizacją. 

 

Spółka zainteresowana metodą finansowania musi wykazać, że działalność będzie wykorzystywać nowe technologie i dostosować modelu biznesowy do akceptowalnego prawnie. Ponadto biznesplan, a także whitepaper powinny być dostępne do wglądu inwestora i skonstruowane w sposób transparentny. 

Czy warto przemyśleć tokenizacji?

Zdecydowanie. Metoda pozwala znaleźć fundusze na praktycznie każdy projekt, który rozwiązuje jakiś problem i daje konkretne benefity inwestorom np. w przypadku OZE. Z kolei jak pokazuje przykład Estonii może także znaleźć zastosowanie nawet w ramach administracji państwowej. Tokenizacja niewątpliwie jest atrakcyjną alternatywą dla standardowych sposobów pozyskiwania funduszy. W praktyce rozwiązuje problem przedsiębiorców, którzy nie otrzymają kapitału z innego źródła. W takiej sytuacji odpowiedź na pytanie nasuwa się sama. Wszystko jest kwestią indywidualnych potrzeb, a także preferencji startupu, projektu bądź rynku i jasno określonych celów, przy jednoczesnym zachowaniu zasad emisji.