Technologia blockchain, a także wszelkie aspekty związane z tokenizacją znajdują obecnie zastosowanie w wielu dziedzinach. Dotyczy to przede wszystkim gospodarki, jednak blockchain i tokeny wykorzystywane są również w administracji rządowej. Niejednokrotnie systemy oparte o łańcuch bloków okazują się bardziej skuteczne w przypadku np. rozliczeń podatkowych. Cyfryzacja to ogromny krok naprzód. W efekcie dlaczego by nie zadać sobie pytania: jeśli blockchain i