Żyjemy w erze technologii blockchain, która ma szerokie zastosowania i jest idealnym sposobem na pozyskanie finansowania dla firm. ICO, czyli publiczna emisja tokenów, pozwala w szybkim czasie zebrać pokaźną sumę funduszy pozwalających na rozwój biznesu.

W tym przewodniku dowiesz się, jak poprawnie przeprowadzić ICO.

Przygotowania

Podstawowym elementem każdego udanego ICO jest proces przygotowawczy, na który składa się dobranie odpowiedniej jurysdykcji prawnej dla projektu, przygotowanie dokumentacji oraz ustalenie ekonomiki danego tokenu.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że produkt lub usługa nie musi bazować na technologii blockchain, chociaż najczęściej projekty pozyskujące fundusze poprzez ICO opierają się na tejże technologii. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ICO zostało dokonane przez przedsiębiorstwo, które przykładowo chce rozwijać się na rynku nieruchomości oferując wynajem mieszkań. Niemniej jednak na atrakcyjności może zyskać projekt, który:

 • jest zdecentralizowany;
 • może wykorzystywać technologię blockchain;
 • ma potencjał i jasno zdefiniowane cele;
 • łatwo objaśnić i jest transparentny;
 • cechować się może dużym popytem, jak i podażą tokenów, które będą wykorzystywane w ekosystemie projektu.

Powyższa lista to zaledwie kilka wskazówek uatrakcyjnienia projektu, nie jest skończoną listą i możesz mieć swój własny, genialny pomysł, który może zostać zrealizowany dzięki emisji tokenów.

O ile w świecie startupów wystarczy wpaść na pomysł i zacząć nad nim pracować, o tyle w świecie ICO trzeba zrobić o wiele więcej, w tym zadbać o należytą staranność, dogłębnie zrozumieć rynek, zidentyfikować grupę docelową, przeprowadzić analizę konkurencji oraz przygotować zrozumiałą dla inwestorów dokumentację, jak i zadbać o zgodność z regulacjami prawnymi w zależności od jurysdykcji prawnej.

Warto poszukać podobnych projektów ICO, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wyglądało w ich przypadku pozyskiwanie funduszy w ten sposób. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też poradzić się ekspertów, którzy mają doświadczenie z przeprowadzaniem ICO.

Kiedy już dobrze zrozumiesz aspekt, o którym mowa w tym punkcie, nadszedł czas, aby umieścić go w formie białej księgi, czyli whitepaper.

Whitepaper

Biała księga wyjaśnia każdy aspekt projektu.

Od analizy rynku po cel projektu, architekturę technologii, informacje o tokenie, strategię rozwoju, dystrybucję tokenów, kwestie prawne, dokładny opis tokena, jak i metody finansowania społecznościowego – wszystko to powinno zostać dokładnie opisane w whitepaper. Co więcej, w dokumencie warto dodać również informacje o doradcach projektu i – jeśli to możliwe – o osobach, które zdecydowały się wspomóc finansowo projekt na start. Sprawi to, że projekt zyska na wiarygodności i bardziej zachęca do inwestycji. Warto pamiętać, że każdy większy inwestor zawsze zapoznaje się z white paper, a organy nadzorujące rynek także często wymagają, aby taki dokument został sporządzony.

Biała księga to przede wszystkim dokument techniczny, długość może być dowolna, ale należy pamiętać, że powinien dostarczyć inwestorowi cennych informacji o projekcie. Prawdopodobnie nie każdy inwestor zapozna się z całym dokumentem, być może zaledwie parę osób przeczyta, jednak istotne jest, aby nawet te parę osób mogło dokładnie zapoznać się z projektem. Być może to oni zainwestują poważniejszą kwotę w projekt.

Warte rozważenia jest zatrudnienie profesjonalnej osoby, która dobrze wie, jak napisać poprawnie białą księgę, ma doświadczenie z technologią blockchain i ICO.

Poniższe kilka wskazówek może pomóc w przygotowaniu dobrego whitepaper:

 • Pamiętaj, aby upewnić się, że w dokumencie znajduje się krótkie wprowadzenie do problemu, który Twój projekt rozwiązuje, jak i proponowane rozwiązanie.
 • Przedstaw konkretne statystyki i informacje o obecnym rynku.
 • Przedstaw złożone rozwiązanie, które zawiera klarowny opis tego, jak działa projekt.
 • Pamiętaj, aby wspomnieć o głównych odbiorcach, którzy będą najbardzien zainteresowanie proponowanym rozwiązaniem – wskaż ich.
 • Podaj szczegółowe informacje o architekturze technicznej, tokenach i ich dystrybucji podczas ICO.
 • Przedstaw zespół z naciskiem na doświadczenie i wiedzę, umieść linki do ich profesjonalnych profili w social media.
 • Opis projekt, strategię rozwoju oraz cele.

Szkic dokumentu przygotowanego samodzielnie zawsze warto skonsultować z całym zespołem oraz doradcami.

Budowa dobrego zespołu

Budowanie dobrego zespołu jest kluczowym w przypadku chęci przeprowadzenia ICO.

Zespół powinien składać się z członków mających podstawową wiedzę na temat ICO, a także być w kontakcie z doradcami projektu. Należy pamiętać, że skuteczne ICO oznacza potrzebę pracy z ekspertami z różnych dziedzin.

Budując zespół, zwróć uwagę na to, aby znajdował się w nim ktoś specjalizujący się w rachunkowości, kryptowalutach, a także marketingu i kwestiach technicznych. Nie bez znaczenia jest też, aby mieć do dyspozycji doradców z zakresu prawa.

Kolejną istotną rzeczą jest weryfikacja osób, które tworzą zespół. W tym przypadku należy zapoznać się z ich doświadczeniem, tym, nad czym dotychczas pracowali, czy faktycznie mają doświadczenie w swoich dziedzinach. Dobrze jest też mieć wiedzę na temat ich zaangażowania w inne projekty ICO. Jeśli ktoś ma takie doświadczenie, tym lepiej dla projektu.

Dzięki zespołowi oraz doradcom możliwe jest m.in. dotarcie z informacjami o ICO do odpowiednich graczy na rynku ICO, zapewnienie zgodności z systemem prawnym danego kraju, opracowanie ekonomiki tokenów, jak i sprawne rozwijanie projektu od samego początku. Grono doświadczonych osób, zarówno w zespole, jak i doradców, przyciągnie większych inwestorów.

Po zbudowaniu zespołu kolejnym krokiem jest konsultowanie się z ekspertami w zakresie prawa przed wprowadzeniem tokenu na rynek.

Opinia ekspertów

W trakcie przygotowań do ICO niezbędne jest konsultowanie działań z prawnikami i ekspertami mającymi doświadczenie, szczególnie w kraju, w którym planuje się uruchomienie ICO. Znalezienie odpowiednich osób może być trudne, gdyż ICO nadal są stosunkowo młode, jednak w przypadku firm oferujących przeprowadzenie ICO takie osoby są automatycznie przypisane do projektu, bez konieczności prowadzenia poszukiwań.

Jeśli eksperci potwierdzają, że projekt jest dobry i nadaje się do ICO, warto zapytać o procedurę sprzedaży tokenów w różnych krajach, a w szczególności w kraju, w którym zarejestrowana jest specjalna spółka mająca emitować tokeny. Tutaj należy zwrócić uwagę na obowiązujące regulacje prawne, przyjazność prawa wobec projektów ICO, jak i reputację kraju.

Kolejnym krokiem jest zaprojektowanie strony internetowej, na której możliwe będzie przedstawienie tokenu, całego projektu oraz udostępnienie możliwości zakupu tokenów bezpośrednio przez stronę.

Strona internetowa

Uruchomienie strony internetowej jest kolejną istotną rzeczą, o której należy pamiętać. Konieczna jest pewność, że strona jest dobra, ładuje się szybko, jest zabezpieczona przed atakami, w tym atakami DDoS.

Warto poszukać w internecie stron różnych projektów ICO, które sprawiają imponujące wrażenie i cechują się podobieństwem do Twojego projektu.

Strona powinna obowiązkowo zawierać link do białej księgi, informacje o członkach zespołu wraz z doradcami, informacje o sposobie sprzedaży tokenów. Dobrym pomysłem jest też przygotowanie i umieszczenie na stronie filmu wyjaśniającego, czym jest projekt i dlaczego warto w niego zainwestować.

W przypadku sekcji zespołu należy zamieścić imiona i nazwiska, zdjęcia członków zespołu, krótkie biografie, jak i linki do mediów społecznościowych, w szczególności mowa o LinkedIn.

Aby zapewnić wysoką konwersję odwiedzających stronę, czyli zakup tokenów z ich strony warto pamiętać o kilku rzeczach. Skoro jest to strona ICO, to należy dołączyć wszystkie niezbędne szczegóły, czyli informacje o tym, czym jest projekt, jaki problem rozwiązuje. Istotne jest wskazanie problemu i tego, jak projekt dany problem rozwiązuje. Nie bez znaczenia jest też wykorzystanie treści wizualnych, gdyż nie wszyscy mają wystarczająco dużo czasu lub zainteresowania, aby przeczytać długi tekst. Dlatego zawsze warto dołączać materiały kreatywne, np. grafiki, filmy, infografiki, wykresy.

Ważne jest, aby na stronie znalazła się zakładka kontaktowa, gdyż osoby odwiedzające stronę mogą mieć pytania. Dobrze jest umieścić przycisk „Skontaktuj się z nami”, czyli wzywający do działania, w prawym górnym rogu, bądź w prawym dolnym rogu witryny.

Zakładka kontaktowa oraz odpowiadanie na pytania pozwoli zbudować trwałe relacje z odwiedzającymi stronę, a tym samym wpłynie na budowanie społeczności wokół projektu.

Dobrze jest zatrudnić profesjonalistów, którzy sprawią, że strona internetowa projektu ICO będzie wyróżniała się spośród innych projektów, a także zapewni odbiorcom wrażenia wizualne.

Pre-ICO

Ogłoszenie ICO

Ogłoszenie emisji tokenów jest kolejnym niezbędnym krokiem. Istnieje wiele sposobów na to: można publikować informacje w social media, umieścić informacje w serwisach informujących o ICO, przeprowadzić kampanię promującą.

Ogłoszeniu ICO powinno towarzyszyć poinformowanie o projekcie, zespole, kamieniach milowych, jak i linkiem do białej księgi i opisu sposobu dystrybucji tokenów.

W przypadku serwisów, w których można poinformować świat o projekcie ICO można mówić o m.in. ICODrops, ICOBench, jak i o innych portalach zajmujących się tematyką technologii blockchain i kryptowalut.

Proof-of-Concept (PoC)

W celu przedstawienia potencjału projektu oraz faktu postępującego rozwoju wymagany jest tzw. dowód koncepcji. PoC może być prototypem wizualnym, produktem/usługą w fazie alfa lub beta, jak i MVP z minimalną funkcjonalnością.

PoC wymaga skupienia się na głównym problemie, który projekt rozwiązuje. Aby móc przygotować PoC konieczne jest przejście przez trzy etapy rozwoju: koncepcja, prototyp i MVP.

Każdy projekt powinien opisywać jak najbardziej dokładnie przykłady wykorzystania projektu w taki sposób, aby było to zrozumiałe dla potencjalnych użytkowników końcowych i inwestorów. Jest to etap koncepcji.

Kolejnym etapem jest zbudowanie działającego prototypu zgodnie z założeniami projektu obejmującymi również architekturę techniczną, kod, wizualizacje. Celem jest pokazanie, że projekt został przetestowany.

Ostatnim etapem jest MVP, a więc stworzenie produktu z minimalną funkcjonalnością, która jest wystarczająco do przetestowania projektu i sprawdzenia jego zastosowania w praktyce.

Ważne przy tworzeniu PoC jest opracowanie dokładnego harmonogramu rozwoju projektu i jego przestrzeganie.

Mapa drogowa projektu

Mapa drogowa projektu, czyli roadmap, obejmuje założone cele zestawione z określonymi terminami. To, co powinna ona zawierać, to informacje o wersji alfa, beta, wersji publicznej oraz następnych kamieniach milowych w rozwoju.

W wersji alfa projekt jest udostępniany z pełnym zestawem funkcji gotowych do przetestowania przez wewnętrzny zespół, natomiast wersja beta oznacza testy zewnętrzne. W momencie przetestowania projektu, jest on gotowy do publicznego wydania.

Po tym, jak zostanie zdefiniowana mapa drogowa, można przystąpić do procesu emisji tokenów.

Tworzenie tokena

Podstawowym etapem emisji tokenów jest tworzeniem tokena. Utworzone tokeny mogą zostać wprowadzone do obrotu i tym samym pozwolić pozyskanie finansowanie dla firmy. Jednak przed ICO trzeba pamiętać o kilku rzeczach.

Zanim przejdzie się do procesu tworzenia tokenów, konieczne jest zrozumienie, ile tokenów powinno zostać wyemitowane i zebrane przez zespół, a ile sprzedane podczas przedsprzedaży na etapie pre-ICO.

Do tworzenia tokenów można używać różnych platform, które są już gotowe i nie ma potrzeby budowania łańcucha bloków od podstaw, co znacząco wpływa na zaoszczędzenie zasobów, jak i pozwala w krótszym czasie wyemitować nowe tokeny.

Tzw. inteligentny kontrakt (smart contract) odpowiada m.in. za transferowanie tokena zgodnie z określonymi warunkami, co umożliwia bezpieczną sprzedaż tokenów w czasie ICO. Stworzenie smart contract warto powierzyć doświadczonej osobie, gdyż to właśnie od niego zależy to, w jaki sposób przebiegnie ICO od strony technicznej.

Emisja tokenów to jednak nie wszystko, gdyż do sprawnego przeprowadzenia ICO potrzeba pewności, że platforma, na której odbywa się ICO, jest bezpieczna i zgodna ze standardami bezpieczeństwa oraz dobrymi praktykami.

ICO i bezpieczeństwo

Proces tworzenia smart contract odbywa się według określonych zasad oraz dobrych praktyk, w tym protokołów bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę fakt, że każda osoba mająca umiejętności techniczne i adres tokena może wchodzić z nim w interakcję bezpośrednio przez stronę internetową, należy opracować kontrakt sprzedaży grupowej tak, aby zabezpieczyć ICO przed potencjalnymi atakami.

Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że strona internetowa oraz sieć, na której opiera się ICO, są bezpieczne. Bezpieczeństwo platformy ICO jest podstawą i kolejnym czynnikiem wpływającym na zaufanie do projektu.

Po udanym stworzeniu tokenu należy zwrócić uwagę na kolejną kwestię, czyli marketing i PR.

Marketing i PR

Promowanie ICO jest fundamentalne, aby zbudować zaufanie i dotrzeć do odbiorców, którzy będą chcieli zainwestować w projekt. Dlatego dobrze jest się upewnić o posiadaniu odpowiedniej ilości środków na aktywne i pasywne działania marketingowe.

Są różne sposoby promowania emisji tokenów. Można postarać się o artykuły sponsorowane w wybranych serwisach, jak i można postawić na kampanie reklamowe w mediach społecznościowych, reklamy Google, bądź też reklamy na forach zrzeszających fanów kryptowalut i projektów blockchainowych.

Tutaj również, jak w przypadku strony internetowej, ważne jest odpowiednie zaplanowanie kampanii, gdyż to ona odpowiada za pozyskanie inwestorów gotowych wyłożyć pieniądze na projekt. Podczas planowania kampanii niezbędne jest zastanowienie się, gdzie i jak będzie najlepiej zaprezentować projekt. Warto pokusić się o wcześniejszą analizę grup odbiorców, co pozwala dotrzeć z bardziej ukierunkowanym przekazem, a tym samym zwiększyć konwersję.

Kampania promocyjna może odbywać się na wielu platformach, może wykorzystywać e-mail marketing, social media marketing, inne formy kampanii marketingowych, jak i działania z obszaru investor relations. Cenne są także fora i społeczności, gdzie można szybko zwiększyć popularność projektu i wykorzystać efekty sieciowe. Miejsca takie, jak np. Bitcointalk, są wręcz idealne do działania promocyjnych, jak i odpowiadania na pytania potencjalnych inwestorów. Pamiętać należy, że każda osoba może być inwestorem.

Bardzo dobrym rozwiązanie jest utworzenie kanału dla społeczności na Telegramie, który jest popularnym komunikatorem w społeczności blockchain. Kanał pozwoli utrzymać kontakt z obecnymi i potencjalnymi inwestorami, gdyż społeczność może wchodzić w bezpośrednie interakcje z zespołem. Dlatego ważne jest pozostanie na bieżąco z kanałami komunikacji i odpowiadanie na pytania, jak i wchodzenie w dyskusję.

Po ogłoszeniu ICO, emisji tokenów i określenie oraz dotarciu do grupy docelowej, można uruchomić ICO i zacząć sprzedaż tokenów.

ICO


Sprzedaż tokenów

Sprzedaż tokenów szerokim grupom zainteresowanych jest podstawą projektu ICO. Jest to etap, na którym firma sprzedaje swoje tokeny publicznie w zamian za pieniądze.

Aby sprzedaż mogła przebiegać skutecznie i bezproblemowo dobrze jest umożliwić rejestrację na stronie internetowej, dzięki której inwestorzy mogą zarejestrować się i mieć dostęp do informacji o liczbie posiadanych tokenów. Tokeny mogą być oferowane w zamian za dowolną walutę, jak i za kryptowaluty, np. Ether.

Ciekawą opcją wpływającą pozytywnie na sprzedaż jest tworzenie programów motywujących do zakupu, które oznaczają nagrody dla inwestorów. Tego typu działania dodatkowo przyciągają inwestorów i zapewniają jeszcze większą ekspozycję na rynku.

Nie można zapomnieć też o tym, by sprzedając tokeny zapewnić wsparcie dla społeczności, co pozwoli inwestorom być na bieżąco z prowadzonymi działaniami, jak i uzyskać pomoc lub odpowiedzi na nurtujące pytania. Z tych, które są zadawane najczęściej, warto utworzyć i udostępnić FAQ.

Budowanie i zaangażowanie społeczności

Po uruchomieniu emisji tokenów, powinnością jest budowanie społeczności wokół projektu, jej zaangażowania i oferowania wsparcia. Działania te mogą być prowadzone poprzez określony kanał komunikacji, bądź na różnych platformach, np. forach czy social media. Nie bez znaczenia jest odpowiadanie na pytania, które będą się pojawiać.

Zalecane jest też utworzenie specjalnego kanału wsparcia, by inwestorzy mogli szybko się kontaktować w sytuacji napotkania problemu.

Dobrze zbudowana i zaangażowana społeczność jest też sposobem na zwiększenie sprzedaży tokenów poprzez wykorzystanie efektów sieciowych i tworzenie pewnego rodzaju ambasadorów projektu. Przykładowo, jeśli Jan Kowalski kupi 10 tokenów projektu i pochwali się tym koleżance, Agacie, a do tego doda, że zespół projektu aktywnie odpowiada na zadawane pytania, to istnieje duże prawdopodobieństwo, iż Agata zdecyduje się na kupno tokenów.

Warto pamiętać, że społeczność zaangażowana pozwala utrzymać aktualną grupę docelową, która „nie rozpłynie” się po pewnym czasie.

Po zakończeniu sprzedaży tokenów krytyczne jest zaczęcie budowy tego, co jest podstawą każdego projektu ICO – produktu/usługi/firmy.

Po ICO

Wydawać mogłoby się, że po ICO nie ma potrzeby zwraca uwagi na inne kwestie. Nic bardziej mylnego. Po udanej sprzedaży tokenów należy przystąpić do intensywnej pracy nad stworzeniem skalowalnego, bezpiecznego i transparentnego projektu. Co więcej, konieczne jest postępowanie zgodnie z przedstawioną publicznie mapą drogową i konsekwentne osiąganie zdefiniowanych kamieni milowych. Większość inwestorów będzie bowiem oczekiwało, że projekt rozwijany będzie zgodnie z udostępnionym harmonogramem.

Nie można też zapominać o giełdach kryptowalut. Po utworzeniu tokena, strategii marketingowej oraz w trakcie konsekwentnego realizowania projektu ważne jest wprowadzenie tokenów na giełdy. Dzięki temu każda osoba w świecie kryptowalut będzie mogła kupić tokeny na otwartym rynku, co wpłynie na ich wartość i zadowoli inwestorów.

Podsumowując, dzięki ICO firmy i niezależne projekty mogą pozyskiwać błyskawicznie fundusze potrzebne na rozwój poprzez tworzenie własnych tokenów. Przy czym do zapamiętania jest, że sukces nie pojawia się z dnia na dzień, wynika on z pracy, osiągania celów.

Ten obszerny przewodnik po ICO powinien rzucić światło na to, czym jest ICO i jak uruchomić ICO, aby odnieść sukces. Dedykowany jest on przedsiębiorcom i innowatorom oraz wszystkim zainteresowanym emitowaniem tokenów.