Nowoczesne technologie obecnie stanowią pewien standard w przypadku szeregu sektorów gospodarczych. W zasadzie cały biznes obraca się wokół szeroko pojętej cyfryzacji. Kluczem jest bowiem efektywność. Dlaczego blockchain może sprawdzić się w bankowości? Tokenizacja jest obecnie dość ciekawym zagadnieniem, które pozwala znaleźć fundusze w przypadku inwestycji, które nie wpisują się w standardowe ramy prawne. Jednak ten temat omawiany był w poprzednim artykule. W dzisiejszym skupimy się na możliwości jakie daje technologia oparta o łańcuch bloków. Jaki potencjał kryje w sobie to rozwiązanie? Czy posiada jakieś wady? Tego dowiesz się właśnie w tym artykule!

Kiedy i dlaczego blockchain zainteresował branżę bankową?

Zagadnieniem, z którym kojarzy się technologia są kryptowaluty. Jednak nie jest to jedyny temat, w którym blockchain znajduje zastosowanie. Z reguły jest on wykorzystywany do transparentnego, bezpiecznego i anonimowego dokonywania oraz przesyłania transakcji. Bardzo dużą zaletą systemu jest to, że każda czynność wykonywana w jego ramach, zapisywana jest w każdym węźle wchodzącym w skład blockchainu. Giełdy kryptowalut są w pewnym aspekcie bardzo podobne do banków. Przetwarzają ogromne ilości transakcji. Te natomiast wiążą się bezpośrednio z dużą liczbą danych do przetworzenia. Koszty tego procesu nie należą do najmniejszych. W szczególności, że po stronie normalnych transakcji pomiędzy stronami znajdują się pośrednicy, którzy pobierają dodatkowe opłaty. Ponadto do tego dochodzi kwestia czasu. W przypadku standardowej transakcji za pośrednictwem banku konieczna jest wymiana dokumentów, co stwarza ryzyko wystąpienia błędów i znacznie wydłuża cały proces. Dlaczego blockchain jest interesujący pod tym kątem? Wdrożenie może wyeliminować te wady. 

Blockchain w wymiarze operacyjnym

Podstawowe korzyści wynikające z zastosowania blockchainu pod kątem operacyjnym to efektywność. Technologia pozwala zwiększyć szybkość przetwarzania danych, a także gwarantuje większą transparentność operacji i jest zdecydowanie mniej podatna na malwersację. Publiczny dostęp do rejestru wyklucza możliwość dokonywania modyfikacji przez osoby trzecie. Niemożliwe jest wykasowanie danej operacji bądź zmiana jej parametrów. Blockchain to zdecentralizowany system, który jest na tyle przejrzysty, że redukuje ryzyko wystąpienia błędu w danych.

Dlaczego blockchain lepiej spisuje się w przypadku transakcji zagranicznych?

Z powodu akredytywy dokumentowej, czyli zabezpieczenia transakcji umowy kupna-sprzedaży z zagranicy. Jeśli na poziomie krajowym operacje bankowe można by uznać za efektywne, to procedura związana z eksportem potrafi trwać bardzo długo. Strona sprzedająca w akredytywie załącza opis towaru, a następnie przesyła ją do banku importera. Dokument stanowi w ten sposób podstawę zapłaty za produkt. Akredytywa jest zabezpieczeniem dla eksportera, jeśli importer nie wywiąże się z zobowiązania i nie zapłaci za towar. Z kolei po drugiej strony akredytywa jest środkiem odwoławczym w przypadku, gdyby towar nie był zgodny ze szczegółami umowy lub po prostu uszkodzony. Dlaczego blockchain rozwiązuje ten problem?

Brak pośredników i skrócenie procedur związanych z transakcją

Wdrożenie blockchainu optymalizuje podstawowe operacje. Technologia pozwala realizować akredytywę elektronicznie. Nie jest konieczna obecność pośredników w celu realizacji transakcji, a środki do zapłaty są przesyłane automatycznie po skatalogowaniu odpowiednich dokumentów. Rozwiązanie znacznie redukuje koszty po obu stronach i wyklucza ryzyko powstania błędów, które zawsze wydłużają cały proces. Ponadto transakcja zapisywana jest w bloku, którego nie da się zmodyfikować bądź usunąć. Każda wymiana pomiędzy stronami jest transparentna i publiczna.

Blockchain w Polsce

W 2019 roku Alior Bank jako pierwszy bank w kraju udostępnił platformę opartą na publicznej sieci Ethereum. Serwis pozwala weryfikować autentyczność dokumentów dla wszystkich klientów, którzy zadeklarowali, że chcą otrzymywać je elektronicznie. Sieć publiczna redukuje zużycie papieru, a także konieczność obsługi przez fizycznych pracowników. Alior Bank w ten sposób ogranicza znacznie niepotrzebne wydatki, które przeznaczyć może na implementację zupełnie nowych rozwiązań. Wdrożenie technologii pozwala klientom zyskać pewność, że dokumenty publiczne dotyczące opłat, prowizji oraz regulaminów są w pełni bezpieczne. Każdorazowa korekta treści, a także modyfikacja obecnych danych jest bardzo prosta do zidentyfikowania. Ogólnodostępność kodu źródłowego umożliwia zachowanie całkowitej transparentności. Wszystko prosto, szybko i przejrzyście.