Czym jest tokenizacja? Tokenizacja to forma przekształcenia materialnych dóbr i aktywów poprzez nadanie im określonej wartości w formie zasobów cyfrowych. Proces ten jest ściśle związany z technologią blockchain, czyli systemem rozproszonych rejestrów. Tokenizacja ma za zadanie ułatwić przeprowadzanie dużych transakcji oraz finansowanie różnych projektów.
Tokenizacja = emisja tokenów

Tokenizacja to skrócenie drogi pomiędzy przedsiębiorcą z dobrym pomysłem i chętnym do wsparcia jego idei inwestorem. To alternatywna forma finansowania dla projektów – świetnie sprawdza się w przypadkach, gdy twórcy mają problem z pozyskaniem środków z innych źródeł. W końcu inwestorem może być każda osoba na świecie.

Przeprowadzenie tego procesu sprawdza się zwłaszcza w przypadku nowych lub chcących się rozwinąć firm, które szukają finansowania do realizacji swojego biznesplanu. W języku tokenów plan działania nosi nazwę whitepaper.

Jest to dokument, w którym ujęte są wszystkie założenia danego projektu, informacje o wdrażanych rozwiązaniach oraz cel, do którego dąży firma. Whitepaper podzielone jest na etapy, z którego każdy ma ściśle wyznaczony rozpoczęcie oraz zakończenie. Zadaniem przedsiębiorcy jest systematyczna realizacja każdego z punktów, zawartych w tym dokumencie. Stworzenie w pełni przejrzystego i zgodnego ze standardami prospektu whitepaper jest niezwykle istotne. Ważne jest aby określić jurysdykcję emisji tokena, jego funkcjonalność oraz realną wartość dla inwestorów.

Po stworzeniu whitepaper rozpoczynamy sprzedaż, czyli emisję tokenów po określonej cenie. Proces ten można przeprowadzić na trzy sposoby:

 • ITO (Initial Token Offering), częściej ICO (Initial Coin Offering) – oferta wybierana najczęściej przez emitentów czyli tokeny użytkowe, z których posiadaniem wiążą się pewne funkcje (dostęp do usługi, zapis na produkt itp.). Na podstawie whitepaper inwestorzy kupują tokeny, by wesprzeć rozwój biznesu.
 • STO (Security Token Offering) – tokeny zabezpieczone przypominają akcje lub udziały w firmie. Ich zabezpieczona forma ma zachęcić inwestorów do bezpiecznej inwestycji, otrzymywania cyfrowej dywidendy i posiadania określonych praw w spółce. W przyszłości tokeny zabezpieczone mają skutecznie zamienić wszelkiego rodzaju klasyczne aktywa na te elektroniczne. Taka forma tokenów ma zapewnić większą gwarancję zwrotu z inwestycji dla inwestorów.
 • IEO (Initial Exchange Offering) – to forma finansowania, organizowana w całości przez giełdę kryptowalut. Token emitowany za pomocą IEO od razu trafia na giełdę i staje się obiektem spekulacji. Choć pozornie może się wydawać, że to bezpieczna forma finansowania, to w rzeczywistości obecność pośrednika nie daje praktycznie żadnej gwarancji powodzenia. W sytuacji, gdy projekt się nie powiedzie wartość tokena spada do zera.

Czym jest token?

Token to forma wirtualnych aktywów oraz praw i obowiązków inwestorów w przedsiębiorstwie, która ma określoną wartość. Dość często pełni on rolę „żetonu”, którego posiadacze w zamian za zainwestowane środki otrzymują pewne korzyści (np. dostęp do usługi, zapis na produkty czy bonus z wypracowanego zysku). Taka forma inwestowania jest wygodna dla każdej ze stron, bowiem pozwala na dużą większą swobodę w zarządzaniu środkami oraz czerpanie korzyści z posiadania tokenów w ramach tokenizacji. Stanowią one niejako potwierdzenie przeprowadzonych do tej pory inwestycji.

Tokeny mogą być wykorzystywane również jako wirtualny środek płatniczy, zwłaszcza wewnątrz emitującej go platformy. Nad bezpieczeństwem wszystkich transakcji czuwa technologia blockchain. Mimo zbliżonych funkcji warto pamiętać, że tokeny nie są kryptowalutami. Te pierwsze mogą być tworzone tylko w obrębie istniejącego już blockchainu i stanowić swego rodzaju podzbiór wirtualnych walut. Wypuszczenie na rynek nowej kryptowaluty wymaga natomiast stworzenia dla niej oddzielnego blockchainu.

Dlaczego wciąż warto wybrać ICO? Wielu ekspertów przepowiadało upadek ICO, gdy pojawiły się dwa alternatywne sposoby emisji tokenów. Wciąż jednak Initial Coin Offering to jedna z najbardziej powszechnych form pozyskiwania środków dla projektów. Przeprowadzenie ICO pozwala na spokojne i przemyślane działania, wprowadzanie innowacji i tworzenie społeczności wokół powstającego projektu. Ten rodzaj emisji wymaga obecnie przygotowania poprawnej dokumentacji oraz daje większą swobodę działań zarówno inwestorom, jak i twórcom projektu.

W jakich branżach przeprowadza się tokenizację?

Tokenizacja nie zamyka się przed żadną branżą, w przeciwieństwie do tradycyjnych form pozyskiwania funduszy. Dzięki technologii blockchain proces ten może być przeprowadzony w każdej firmie, niemal na całym świecie.

Do tej pory tokenizacje były przeprowadzane, aby usprawnić działania takie jak:

 • budowa nieruchomości,
 • handel dziełami sztuki,
 • sprzedaż butów (firma Nike),
 • handel ropą naftową,
 • sprzedaż złota,
 • realizacja filmów,
 • zawieranie kontraktów sportowych,
 • sprzedaż obligacji,
 • pozyskiwanie finansowania,
 • samorozwój (tokeny personalne).