W dzisiejszym świecie jesteśmy świadkami pojawienia się wielu nowych projektów wykorzystujących tokeny i technologię blockchain. Nie jest tajemnicą, że każda branża musi w pewnym momencie zetknąć się z tą technologią i sektor energetyczny nie jest wyjątkiem od reguły. Dlaczego? Otóż jest on od dłuższego czasu przedmiotem zainteresowania wielu projektów i firm, które chcą wpłynąć na ulepszenie branży energetycznej, w tym doprowadzić do jej pełnej decentralizacji.

Z jakimi problemami mierzy się sektor energetyczny?

Głównym problemem współczesnego sektora energetycznego jest to, że jest on wysoce scentralizowany, co wpływa niekorzystnie na pozycję konsumentów, jak i bezpieczeństwo tego strategicznego sektora. Przeważnie na świecie energię dostarcza kilka firm, każda o wielomiliardowej wartości, co samo w sobie sprawia, że ma miejsce silna centralizacja i koncentracja sektora wokół nielicznych. Mówiąc prościej, duża ilość zasobów powiązanych z energetyką oraz ich ceny są często dyktowane przez ludzi kontrolujących rynek, którzy zarabiają pieniądze na podmiotach konsumujących energię. Dlatego właśnie istnieje w skali globalnej branża, której potrzebna jest technologia blockchain, aby wspomóc energetykę i sprawić, by była lepsza. To oznacza m.in. wykluczenie potrzeby istnienia pośredników z łańcucha dostaw energii, dzięki czemu każdy będzie mógł być zadowolony z używania energii płacąc mniej.

Kolejnym problemem energetyki, w tym dystrybucji energii, jest fakt, iż często emituje ona gazy cieplarniane i pochodzi ze źródeł nieodnawialnych, a tym samym przyczynia się do globalnego ocieplenia, którego skutki coraz częściej obserwujemy. Wraz z wprowadzeniem blockchaina i kryptowalut sytuacja ta zmieni się radykalnie, na co wskazuje chociażby istnienie wielu projektów, które osiągają świetne wyniki w walce z zanieczyszczeniami, oferują rozwiązania pozwalające zdecentralizować energetykę, jak i zmniejszyć ilość zanieczyszczeń, a co za tym idzie, zmniejszyć wpływ człowieka na zmiany klimatu.

Projekty

W ostatnim czasie widoczne było wiele nieudanych projektów ICO, jak tych, których celem było oszustwo (scam). Inne zaś nie przyniosły zakładanych rezultatów. Dlatego przyjrzyjmy się paru projektom związanym z energetyką, które zostały uznane za udane i mające pozytywny wpływ na system energetyczny.

WePower

WePower jest projektem o ugruntowanej pozycji, za którym stoi konkretna koncepcja realizowana konsekwentnie. Jest to rozwiązanie pozwalające oferować swoim klientom bezpośrednie połączenie z producentami zielonej energii. Klienci ci mogą otrzymywać energię odnawialną poprzez PPA (Power Purchase Agreement, czyli odpowiednik kontraktu długoterminowego KDT).

Projekt jest w pełni przejrzysty, a energia elektryczna dostępna jest po konkurencyjnych cenach. Projekt WePower jest na drodze do tego, aby wszyscy użytkownicy mieli bezpośredni dostęp do energii odnawialnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu będą mieli zagwarantowaną kontrolę i zdecydowanie większą swobodę w zakresie wyboru źródła zasilania. System ten jest oparty na technologii blockchain, dzięki czemu możliwe jest uwzględnienie każdej wykorzystanej jednostki energetycznej. Dzięki prostemu kontraktowaniu i decentralizacji użytkownicy (konsumenci) będą mogli bezproblemowo płacić niższe opłaty za zużycie energii.

Energy Web Foundation

Energy Web Foundation jest organizacją non-profit, której celem jest zmiana sektora energetycznego na lepsze z wykorzystaniem możliwości technologii blockchain. Sam zespół fundacji jest międzynarodowy, a organizacja posiada biura w takich krajach, jak Niemcy, Szwajcaria i USA.

Zdaniem fundacji, wprowadzenie łańcucha bloków do energetyki rozwiązałoby wiele problemów sektora, w tym obniżyłoby koszty transakcyjne. To zaś prowadziłoby do niższych cen energii na rynku.

Fundacja dodatkowo zobowiązała się do poprawy transparentności i bezpieczeństwa danych, demokratyzacji i decentralizacji systemu energetycznego, który miałby prowadzić do dekarbonizacji i cyfryzacji całej branży. Fundacja planuje też otwarcie rynku związanego z energetyką, aby był dostępny do jak największej liczby uczestników. Fundacja nie tylko zajmuje się integracją nowoczesnych technologii i tworzeniem rozwiązań, lecz także współtworzy cyfrowe certyfikatu oraz standardy tworzenia oprogramowania i architektur dla branży.

Fundacja chce także zbudować zaangażowaną społeczność, która będzie skupiona na tym, by wpłynąć na poprawę kondycji całego sektora energetycznego.

SunContract

SunContract jest rozwiązaniem podobnym do WePower. Jest to platforma do handlu energią oparta na technologii blockchain, która opiera się na innowacyjnym modelu biznesowym zakładającym decentralizację i umożliwienie kupna oraz sprzedaży energii elektrycznej przez użytkowników. SunContract aktualnie posiada działającą sieć, którą ciągle optymalizuje, aby była bardziej wydajna i mniej kosztowna.

Celem projektu jest także zapewnienie większego poziomu przejrzystości z wykorzystaniem funkcji blockchaina oraz odnawialnych źródeł energii. Wszystko to pozwoli stworzyć unikalną usługę handlu energią, która jednocześnie będzie przyjazna dla klimatu.

Electrify Asia

Electrify Asia, czyli tłumacząc na język polski „Elektryfikuj Azję”, należy do grona jednego z najbardziej ambitnych projektów związanych z sektorem energetycznym. Celem jest bowiem zbudowanie zdecentralizowanego i zdemokratyzowanego dostępu do czystej energii w regionie Azji i Pacyfiku. Pierwszy taki detaliczny rynek energii elektrycznej został uruchomiony w 2017 roku w Singapurze. Wówczas zadaniem było pozyskać i porównać cenniki energetyczne grupy sprzedawców energii skierowane do konsumentów.

Wraz z upływem czasu zespół Electrify Asia opracował platformę handlu energią P2P (peer-to-peer) noszącą nazwę Synergy, która umożliwia dystrybucję energii w całej sieci energetycznej w mieście.

Dzięki temu projektowi, konsumenci będą mogli korzystać z energii elektrycznej pochodzącej z rozproszonych zasobów energii (DER), a także płacić dużo niższe ceny zważywszy na fakt, że możliwy będzie bezpośredni zakup energii.

Pylon

Pylon jest projektem, który słynie przede wszystkim z tego, że jest pierwszym blockchainem, który został stworzony specjalnie po to, by zaspokoić potrzeby sektora energetycznego, przy jednoczesnym zapewnieniu większej wartości dla konsumentów, jak i sprzedawców detalicznych prądu.

Założeniem projektu jest umożliwienie konsumentom zaoszczędzenie pieniędzy, jak i energii, dzięki korzystaniu z Pylonu. Sprzedawcy detaliczni będą mieli możliwość oferowania spersonalizowanych usług energetycznych.

Pylon opiera się m.in. na zasadzie przejrzystości, dzięki której możliwe będzie zidentyfikowanie energii (tzw. identyfikowalność energii). Twórcy projektu uruchomili sieć MainNet Beta oraz wydali wersję beta portfela kryptowalut. Ciągle trwają też prace nad główną siecią.

Blockchain to przyszłość energetyki i OZE

Jak więc widzimy, istnieje wiele projektów, które dostrzegły potencjał w technologii blockchain umożliwiający zdecentralizowanie oraz zdemokratyzowany sektora energetycznego. Nie jest tajemnicą, że sektor ten mierzy się z wieloma problemami. Niektóre są mniejsze, niektóre natomiast są trudne do rozwiązania. Co prawda większość projektów dedykowanych branży energetycznej nadal jest w początkowej fazie rozwoju, jednak można zobaczyć znaczące osiągnięcia i konkretne wyniki pracy.

Powodem do zdziwienia nie powinno być to, że projekty wykorzystujące tokeny, torują drogę do bardziej racjonalnego sposobu wykorzystania energii, jak i wpływają na systemy dystrybucji energii elektrycznej. Być może za kilka lat będziemy konsumowali prąd elektryczny zakupiony od osoby mieszkającej niedaleko nas, a całość tego procesu będzie bezpieczna właśnie dzięki blockchainowi i zdecentralizowanemu systemowi.